Groepsbegeleiding

Prodeba biedt verschillende vormen van groepsbegeleiding. Doel is het opdoen en behouden van sociale contacten, oefenen van sociale vaardigheden, vergroten van zelfredzaamheid, erkennen en herkennen van classificaties, uitwisselen van ervaringen en vergroten van zelfvertrouwen.

Terug naar Begeleiding

Prodeba biedt verschillende vormen van groepsbegeleiding;

Individuele begeleiding in een groep bij de Hooiberg

Naast individuele ambulante begeleiding kunnen kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie 7 tot 12 jaar gebruikmaken van individuele begeleiding in groepsverband. Deze begeleiding vindt plaats op een boerderij in Zoeterwoude. Dit is geen zorgboerderij of dagbesteding, maar een intensieve vorm van groepsbegeleiding.

Deze vorm van begeleiding richt zich op: 

Aan veel hulpvragen kan beter worden gewerkt in een groepssituatie. Door de aanwezigheid van meerdere begeleiders is er veel individuele aansturing mogelijk.

Ieder kind en iedere jongere werkt aan zijn of haar eigen doelen.

De nadruk hierbij ligt voornamelijk op:

De persoonlijke begeleiding vindt plaats in een rustige omgeving met een ontspannen sfeer en kent een vast programma met veel structuur en duidelijke regels.

Groepsbegeleiding bij de Hooiberg

Groepsbegeleiding voor (jong) volwassenen – kleinschalige trajecten

De groepen bestaan uit maximaal 12 personen en komen om de week bij elkaar. De leiding is in handen van een vaste gedragsdeskundige (psycholoog of orthopedagoog) en een (gespecialiseerd) begeleider.

Groepsgesprekken

Vooraf wordt gezamenlijk een gespreksonderwerp bepaald voor de komende vier bijeenkomsten. Mogelijke thema’s zijn vriendschap, hobby’s, vrijetijdsbesteding, diagnoses, zelfstandigheid, school/opleiding, relaties en seksualiteit. Ook actualiteiten kunnen aan bod komen, zoals de praktische zaken rondom stemmen bij verkiezingen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt het thema besproken en worden bijpassende sociale vaardigheden geoefend. De serie bijeenkomsten wordt afgesloten met een activiteit. Deze vorm van groepsbegeleiding is een plek waar mensen met vergelijkbare vragen elkaar ontmoeten en waar vriendschappen kunnen ontstaan.

Tanja Posthumus Prodeba zorgprofessional

Klik op onderstaande button om direct contact met ons op te nemen!

Prodeba zorghulp

Kom je er niet uit?
Neem dan contact met ons op.