Generalistische basis GGZ

Binnen de generalistische basis GGZ (GBGGZ) biedt Prodeba behandeling voor kinderen en (jong)volwassenen tot en met 23 jaar (met uitloop tot 30 jaar voor cliënten in zorg bij Prodeba) met lichte of matige klachten op onze locatie in Delft. Een behandeling van lichte tot matige psychische problemen gebeurt in de Generalistische Basis GGZ. Prodeba biedt behandelingen die conform richtlijnen en evidence based zijn ingericht.

Terug naar Behandeling

Behandelaanbod

Binnen de GBGGZ behandelingen werken we samen aan de doelen van de cliënt. Dit doen we door gesprekken, maar ook maken wij -waar mogelijk- gebruik van online hulpmiddelen en opdrachten die de cliënt zelfstandig thuis uitvoert. Online behandelcontacten vinden altijd plaats in combinatie met face- to-face contacten (blended care). De behandelaar richt dit samen met de cliënt in .

De behandelingen kunnen onder meer gericht zijn op; reguleren van stress, regie krijgen over je dagelijks leven, vergroten van zelfcompassie, vergroten van opvoedvaardigheden, activering en loslaten van piekergedachten. De behandeling is altijd gericht op het versterken van de eigen kracht. 

Vanuit de GBGGZ bieden wij voor de volgende klachten (niet uitsluitend) behandeling aan:

Wanneer blijkt dat de klachten te zwaar of complex zijn kunnen we samen besluiten dat een traject binnen de specialistische GGZ bij Prodeba passender is en melden wij deze wijziging aan de huisarts of verwijzer. De behandeling kan alsnog doorgaan, de cliënt wordt geïnformeerd over wat daarbij verwacht kan worden. Ook kunnen we samen besluiten dat een verwijzing naar een andere zorgaanbieder passender is.

De behandelingen kunnen bestaan uit individuele gesprekken, oudergesprekken of gesprekken met het hele gezin (of gezinssysteem). De behandeling is altijd gericht op de hulpvraag van de cliënt.  Tijdens de intake bespreken we samen de behandeldoelen, de verwachte behandelduur en welke behandeling passend is (zie hieronder).

Om een beeld te geven van de werkwijze binnen de behandelingen staan hieronder de meest gebruikte behandelvormen binnen de GBGGZ kort omschreven. Uiteraard vertelt de behandelaar hier meer over wanneer de cliënt in behandeling komt. 

Klachten, Omgeving – Persoon (KOP-model) & Problemen, Omgeving en Persoonlijke stijl (PrOP-model) 
We werken met het KOP (volwassenen) en PROP model (kinderen). Deze werkwijze richt zich op je klachten, je omgeving en je persoonlijke stijl. Verder richt de behandelvorm zich op lichte tot milde psychische klachten. Het traject omvat vijf tot acht behandelsessies, waarbij de nadruk ligt op zelfredzaamheid. Hoe kun je zelf weer verder met de problemen? 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) staan je gedachten en je gedrag centraal. Je gedachten bepalen je gevoel en dat heeft effect op je gedrag. Als je bijvoorbeeld negatief denkt over jezelf (gedachten), heb je minder zin of energie om leuke dingen te ondernemen (gedrag). Samen met je behandelaar werk je aan je klachten; door je gedachten en gedrag te onderzoeken en zo nodig te veranderen.

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) 
ACT therapie gaat ervan uit dat negatieve ervaringen bij het leven horen, en dat niet alle pijn direct oplosbaar is. De vraag die in ACT wordt gesteld, is of je bereid bent alles toe te laten wat je niet kan veranderen, en ervoor durft te kiezen om je leven te leiden in de richting die jij waardevol en belangrijk vindt. Mindfulness oefeningen zijn een belangrijk onderdeel van deze therapievorm.

Oplossingsgerichte therapie 
Bij deze vorm van therapie wordt niet langer gekeken naar de aard of de oorzaak van het probleem. De focus ligt op de door jouw gewenste situatie in de toekomst: de oplossingen staan centraal. Met behulp van vragen wordt je aangespoord om na te denken over een leven zonder het probleem, de mogelijke oplossingen worden verkend.  Deze methodiek gaat uit van de krachten die iedere mens in zich heeft. Samen nagaan wat wel goed gaat, geeft vertrouwen om volgende stappen te zetten.

Regiebehandelaar

Elke cliënt heeft een regiebehandelaar. Deze is BIG geregistreerd en  inhoudelijk verantwoordelijk. De regiebehandelaar stelt een behandelplan op in samenspraak met de cliënt en diens ouder(s)/ verzorger(s) (informed consent). We hanteren hiervoor het model van shared decision making. Dit betekent dat wij keuzes voorleggen ten aanzien van de behandeling en gezamenlijk besluiten hoe de behandeling eruit zal zien.

Samenwerken

Het doel van de behandeling is dat de cliënt zich beter gaat voelen en gemakkelijker om kan gaan met uitdagingen en problemen. In overleg met de cliënt werken we samen met ouders/ verzorgers en andere belangrijke mensen uit het persoonlijke netwerk van de cliënt. 

Indien van toepassing werken we ook nauw samen met de ambulante begeleiding en specialistische GGZ van Prodeba  of betrokken professionals van andere organisaties. Dit zorgt ervoor dat Prodeba snel extra hulp kan inschakelen, of weer af kan bouwen.

Locatie

Behandeling vanuit de generalistische basis ggz vindt vooralsnog alleen plaats op het kantoor in Delft (Kruisstraat 81). De meeste gesprekken zijn individueel of samen met het gezin/partner. Uitgebreide informatie over de behandeling wordt verstrekt door de behandelaar.

Regiobinding
Op het kantoor in Delft kunnen cliënten  terecht met een verwijzing en die woonachtig in regio Haaglanden zijn (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer).

Generalistische basis GGZ

Wat bieden we nog meer

Bekijk alle diensten
Leja Blokland-Kuin zorgprofessional Prodeba

Klik op een van onderstaande buttons om direct contact met ons op te nemen!

Prodeba zorghulp

Kom je er niet uit?
Neem dan contact met ons op.