(24-uurs) woonlocaties

Prodeba heeft vier woonlocaties in Alphen aan den Rijn, Leiden en Delft.
Op drie hiervan bieden wij 24-uurs beschermd wonen als woonvorm. Op de vierde locatie bieden wij begeleid wonen.

Terug naar Beschermd wonen

Op onze woonlocaties besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling van bewoners, aangepast aan hun individuele  behoeften. Iedere bewoner heeft een persoonlijk begeleider (mentor). In wekelijkse gesprekken stemmen zij samen af over de invulling en frequentie van de begeleiding. Doelen uit het persoonlijke zorgplan staan hierbij centraal. Onze begeleiders werken hierbij nauw samen met andere hulpverleners en het netwerk van de bewoner zelf.

24-uurs beschermd wonen

Op onze locaties voor 24-uurs beschermd wonen is 24 uur per dag begeleiding van Prodeba aanwezig. Alle bewoners hebben er een baan, een studie of dagbesteding. Een intern dagbestedingsprogramma wordt gevolgd om naar externe dagbesteding toe te werken.

Bewoners werken in maximaal vijf jaar toe naar zelfstandig wonen, al dan niet met ambulante begeleiding. Blijkt dit niet haalbaar, dan gaan bewoners na het traject naar een woonplek waar ze kunnen blijven wonen.

Begeleid wonen

Op onze locatie voor begeleid wonen is begeleiding aanwezig op de momenten dat dit nodig is. Dit wisselt per bewoner en wordt daarom afgestemd op de individuele situatie. Buiten deze momenten kunnen bewoners gebruikmaken van onze 24-uurs bereikbaarheidsdienst.

Stichting zorgwonen

Wij bieden onze woonplekken aan in samenwerking met Stichting Zorgwonen. Deze stichting zorgt voor de verhuur van de kamers en appartementen en Prodeba levert de zorg. Bewoners houden hierdoor zoveel mogelijk regie over hun leven. Ze voorzien zelf in hun levensonderhoud en betalen ook zelf de huur en de servicekosten. Bewoners met een lager inkomen kunnen huurtoeslag aanvragen. Ook geldt een lage eigen bijdrage ten behoeve van intramurale zorg.

Tanja Posthumus Prodeba zorgprofessional

Klik op onderstaande button om direct contact met ons op te nemen!

Prodeba zorghulp

Kom je er niet uit?
Neem dan contact met ons op.