Beschermd wonen voor jongeren

Prodeba biedt in Delft kleinschalig wonen aan voor jongeren (in de leeftijd 14 t/m 17 jaar) met autisme. Deze woonlocatie is een vorm van beschermd wonen. Wij bieden jongeren een huiselijke, veilige en gestructureerde woonomgeving aan.

Terug naar Beschermd wonen

Op deze woonlocatie zijn twee woongroepen, die elk uit maximaal vijf jongeren bestaan. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Het is geen behandelgroep. Jongeren kunnen, wanneer dat nodig is, tot hun 18e jaar op de groep wonen. Op dezelfde locatie is ook een beschermde woonvorm voor jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) met GGZ problematiek gevestigd waardoor de jongeren -indien nodig én mogelijk- ook na hun 18e op dezelfde locatie kunnen blijven wonen.

Voor wie
De woonlocatie is een kleinschalig woonaanbod voor jongeren uit de regio Haaglanden met autisme en eventueel bijkomende psychiatrische en gedragsproblematiek, in de leeftijd van 14 t/m 17 jaar met normale tot hoge intelligentie. Het aanmelden van jongeren buiten regio Haaglanden kan in overleg plaatsvinden met de aanmeldcoördinatie van Prodeba. De mogelijkheden hiertoe zijn beperkt.

Begeleiding
Op deze woonlocatie is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Doordeweeks is er ook gastvrouw/ heer aanwezig. Elke jongere heeft een persoonlijk begeleider (mentor), die het eerste aanspreekpunt is. Ook hebben jongeren en mentor wekelijks gesprekken over onder meer de persoonlijke doelen.

Doelstellingen
Met deze woonvorm willen we de volgende doelstellingen bereiken:

Leja Blokland-Kuin zorgprofessional Prodeba

Klik op een van onderstaande buttons om direct contact met ons op te nemen!

Prodeba zorghulp

Kom je er niet uit?
Neem dan contact met ons op.