Beschut wonen

Prodeba biedt in Hoofddorp en Wateringen beschut wonen voor jongvolwassenen aan. Deze woonlocatie is een vorm van wonen tussen beschermd wonen (24 uurs begeleiding) en zelfstandig wonen in.

Terug naar Beschermd wonen

Voor wie
Op deze woonlocatie is plek voor maximaal 12 jongvolwassenen met autisme of aanverwante problematiek binnen de GGZ (psychiatrie). De bewoners zijn op het moment van instroom 18 tot 30 jaar en werken binnen twee jaar toe naar zelfstandig wonen al dan niet met ambulante begeleiding. Bewoners hebben een dagbesteding/werk of volgen een studie.

Op dit moment hebben we twee beschut wonen locaties, een in Hoofddorp en een in Wateringen. De woonlocatie in Hoofddorp is bedoeld voor inwoners van gemeente Haarlemmermeer. Indien er plekken over zijn, kunnen ook inwoners van gemeente Haarlem instromen. De woonlocatie in Wateringen is met name bedoeld voor inwoners uit Westland, Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp.

Begeleiding op vaste momenten
De begeleiding is aanwezig op momenten dat een groot deel van de bewoners van de groep thuis is: bij de start van de dag en aan het einde van de middag/ begin van de avond.  Elke bewoner is gekoppeld aan een mentor waarmee wekelijks een mentorgesprek wordt gevoerd. De bewoner en de mentor stemmen samen af over de invulling van de begeleidingsmomenten, waarbij gewerkt wordt aan de doelen zoals beschreven in het zorgplan. De mentor komt daarnaast op afspraak bij de bewoners langs voor individuele begeleidingsmomenten. De begeleiding is niet 24/7 aanwezig op de locatie, dat betekent dat bewoners in staat moeten zijn om hun hulpvraag uit te stellen.

Stichting Zorgwonen
Wij bieden onze woonplekken aan in samenwerking met Stichting Zorgwonen. Deze stichting zorgt voor de verhuur van de kamers en studio’s en Prodeba levert de zorg. Bewoners houden hierdoor zoveel mogelijk regie over hun leven. Ze voorzien zelf in hun levensonderhoud en betalen ook zelf de huur en de servicekosten. Bewoners met een lager inkomen kunnen meestal huurtoeslag aanvragen.

Tanja Posthumus Prodeba zorgprofessional

Klik op onderstaande button om direct contact met ons op te nemen!

Prodeba zorghulp

Kom je er niet uit?
Neem dan contact met ons op.