Gezinscoaching

De gezinscoaches van Prodeba werken vanuit een systemisch denkkader, waarbij ze het systeem rondom jou (waaronder je ouders/verzorgers) betrekken met als doel een goed functionerend (gezins)systeem.

Terug naar alle diensten

Gezinscoaches bieden hulp als de communicatie tussen ouders en hun kind(eren) moeilijk gaat, of als de relatie – al dan niet door vervelende gebeurtenissen – in een negatieve spiraal komt. Dan kan het voorkomen dat jullie elkaar over en weer niet meer begrijpen of kunnen bereiken. De gezinscoach helpt ouders en jeugdigen om weer met elkaar te overleggen en te werken aan een gezonde, positieve relatie, waardoor er binnen het gezin meer plezier, rust en regelmaat is.

Vormen van gezinscoaching

Bij Prodeba bieden we verschillende vormen van gezinscoaching waarbij de focus ligt op systeemgerichte of gezinsgerichte interventies. De gezinscoach maakt tijdens het intakegesprek een analyse van het gehele systeem en geeft een advies welk traject wordt ingezet. Daarbij wordt ingezet op wat nodig is zodat  de jeugdige zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. De systeemgerichte interventies kunnen gericht zijn op ouders, ouder en jeugdige samen, het kind alleen, maar ook anderen uit het systeem zoals school. De gezinscoach analyseert, adviseert en coördineert het gehele begeleidingsproces rondom de jeugdige en zijn/haar systeem. 

De interventie kan gaan om praktische ondersteuning of coaching in de communicatie. Maar het kan ook een brede interventie zijn die zich bijvoorbeeld richt op de relatie tussen ouders en de jeugdige waarbij de sensitiviteit en responsiviteit vergroot wordt ter bevordering van de hechtingsrelatie.

Tanja Posthumus Prodeba zorgprofessional

Klik op onderstaande button om direct contact met ons op te nemen!

Prodeba zorghulp

Kom je er niet uit?
Neem dan contact met ons op.