Zorg-onderwijs combinaties

Onderwijs en zorg zijn beiden essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Prodeba is specialist in het combineren van beide werelden en biedt een breed scala aan tussenvormen voor kinderen die niet volledig onderwijs kunnen volgen.

Terug naar alle diensten

Een groot deel van de ontwikkeling van kinderen en jongeren bestaat uit onderwijs. Voor cliënten van Prodeba is het volgen van onderwijs echter niet altijd vanzelfsprekend. Onderwijs vraagt immers veel meer dan enkel leren. Verschillende factoren kunnen zorgen voor grote uitdagingen. Denk aan functioneren in een groep met andere kinderen, omgaan met frustratie, of het volgen van een dagprogramma. Voordat zij zo optimaal mogelijk tot leren kunnen komen, hebben sommige kinderen extra tijd en ruimte nodig voor het leren omgaan met deze uitdagingen. Deze ruimte is er niet altijd in een klas voor regulier of speciaal onderwijs. Hierdoor dreigen deze kinderen uit te vallen. Ook zijn er kinderen op dagbestedingsplekken, in dagbehandeling, of die thuis zitten, voor wie de overstap naar het regulier (speciaal) onderwijs te groot is.

Programma op maat

Samen met verschillende partners en scholen voor speciaal onderwijs ontwikkelde Prodeba een aantal combinaties van zorg-onderwijs en onderwijs-zorg die kinderen met bovenstaande problematiek begeleiden richting onderwijs. Op deze locaties worden kinderen met bovenstaande problematiek begeleid richting onderwijs. In kleine groepen, variërend van 4 tot 8 kinderen, bieden wij zo een aangepast programma van zorg en onderwijs op maat. Het uiteindelijke doel van deze combinaties is het doorstromen naar een reguliere groep binnen het (speciaal) onderwijs, of naar een andere passende plek voor de lange termijn. Daarnaast zijn we op verschillende scholen of klassen structureel aanwezig, om kinderen binnen de huidige onderwijssetting de begeleiding aan te bieden om tot onderwijs te komen. 

Vaste gespecialiseerde begeleiding

De groepen worden begeleid door vaste, gespecialiseerd begeleiders en een gedragsdeskundige. Samen houden zij kritisch de behoeften, de groei en de doelen van de kinderen in de gaten. We helpen de kinderen gedragsmatig om binnen hun eigen kunnen zo goed mogelijk in een klas te functioneren. Waar nodig stellen we in overleg met de leerkracht het onderwijs bij. Zo streven wij er met elkaar naar om deze kinderen, die vaak meerdere negatieve ervaringen hebben opgedaan binnen het onderwijs, weer succeservaringen op te laten doen en plezier terug te geven in het leren. 

Combinaties zorg-onderwijs en onderwijs-zorg die wij aanbieden;


Tanja Posthumus Prodeba zorgprofessional

Klik op onderstaande button om direct contact met ons op te nemen!

Prodeba zorghulp

Kom je er niet uit?
Neem dan contact met ons op.