Professionals

Prodeba streeft naar een verbetering van het algehele functioneren en welbevinden van de cliënt, door de focus te leggen op de integratie van de thuissituatie, school/studie/werk, vrije tijdsbesteding en het functioneren in de samenleving, mede door samen te werken met andere organisaties.

Goede samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners is daarbij essentieel. Prodeba werkt nauw samen met organisaties, zoals Bureau Jeugdzorg, Curium, Ambulatorium, MEE, CCE, Centrum Autisme, GGZ Rivierduinen, AED, Cardea, Soeverein, Kwadraad, GGD, Activite en de Opvoedpoli, om te zorgen dat de behandeling en begeleiding goed op elkaar afgestemd zijn.

Daarnaast is goede afstemming met school, opleiding en werk minstens zo belangrijk. Door samen te werken met de zorgcoördinatoren van de basis/middelbare scholen, studentdecanen van de ROC’s, Hogescholen en de Universiteiten, worden de verschillende vormen van hulpverlening en ondersteuning op elkaar afgestemd. Zo zijn er geen onduidelijkheden wat betreft planning en verwachtingen en is de kans dat de cliënt overvraagd wordt kleiner. Prodeba kan indien wenselijk ook  uitleg geven over de benadering en ondersteuningsbehoeften van de cliënt aan de docenten.

Prodeba is een actief lid van de Regionale Commissie voor de Gezondheidszorg en neemt deel aan de werkgroep Jongvolwassenen en de Platformen Kind & Jeugd en Wonen, Zorg & Welzijn. Sinds 2013 is Prodeba ook toegetreden tot het Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk (RIAN) in de regio Zuid-Holland Noord.

De dagelijkse afstemming en communicatie tussen alle betrokkenen wordt binnen Prodeba ondersteund door de hedendaagse ICT-mogelijkheden. Prodeba werkt met een cliëntendossier waar zij de cliënt en/of de ouders, de behandelaar of andere betrokken professionals aan kunnen koppelen. Binnen deze beschermde omgeving wordt de dagelijkse voortgang, communicatie en afstemming tussen de betrokken professionals en het gezin gestimuleerd. De cliënt staat niet aan de zijlijn, maar centraal! Door het open karakter en deelname van de cliënt en/of ouders, wordt ook de betrokkenheid en medewerking van de cliënt en zijn of haar omgeving gestimuleerd.