HKZ

HKZ staat voor ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg’ en stelt de normen met betrekking op kwaliteit en/of veiligheid binnen organisatie. Na een uitgebreide toetsing krijgen organisaties die voldoen aan deze HKZ-normen het HKZ-keurmerk. De organisatie kan het keurmerk alleen behouden, als uit de jaarlijkse audit dag blijkt dat zij nog steeds voldoet aan alle normen. Het HKZ-keurmerk is beschermdengeregistreerd.

ISO 9001 vs. HKZ

Binnen de zorg zijn er twee verschillende certificaten: ISO 9001 en HKZ (incl. ISO 9001):
– De ISO 9001-normen omvatten basisnormen + branche specifieke eisen voor het managementsysteem.
– De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het primaire proces: intake/indicatie, de uitvoering van de diensten en evaluatie/nazorg. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen, zoals personeelsbeleid, diensten door derden, et cetera aan specifieke eisen voldoen.

Meer informatie over het HKZ-keurmerk, treft u aan op de website: www.hkz.nl