Links

Centrum   Indicatiestelling Zorg www.ciz.nl
Bureau Jeugdzorg Zuid Holland www.bjzzuid-holland.nl
Regionaal Expertise Centrum West   Nederland www.recwest.nl
Regionaal Intersectoraal Autisme   netwerk www.autismenetwerkzhn.nl
Regionale Commissie voor de Gezondheidszorg www.rcgzhn.nl
Zorgkantoor Regio Zuid-Holland Noord www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl
Ministerie VWS www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
WMO www.invoeringwmo.nl
Nederlandse Vereniging voor Autisme www.autisme.nl
Autipas www.autipas.nl

Prodeba wijst cliënten, die daar behoefte aan hebben, graag op ‘AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp’. Zij staan klaar voor cliënten die jeugdzorg ontvangen en hier vragen over hebben, die ze niet met anderen kunnen of willen bespreken. Zie voor meer informatie bijgevoegde folders met betrekking tot hun dienstverlening.
AKJ_Algemene-brochure
AKJ_flyer_Kinderen
AKJ_folder-voor-Jongeren
AKJ_flyer_Ouders-verzorgers