Onze doelgroepen

De doelgroep van Prodeba bestaat uit kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 30 jaar met een ontwikkelingsstoornis en bijkomende problematiek. Deze groep is op te delen in drie categorieën: de basisschoolleeftijd, de middelbare schoolleeftijd en de jongvolwassenen.

Cliënten met een verstandelijke beperking vallen niet binnen onze doelgroep. Cliënten die binnen het grensgebied vallen en naast een ontwikkelingsstoornis ook een licht verstandelijke beperking hebben, kunnen wel begeleiding vanuit Prodeba krijgen. Alvorens de begeleiding start zullen wij echter eerst goed kijken naar de ontwikkelingsmogelijkheden en haalbaarheid van de begeleiding.

  • De basisschool leeftijd

    Met de basisschoolleeftijd wordt de jongste doelgroep bedoeld, van ongeveer 4 t/m 12 jaar. De kinderen kunnen bij Prodeba aangemeld worden op het moment dat er sprake is van een…

  • De middelbare schoolleeftijd

    In deze fase hebben de jongeren vaak moeite met alle verantwoordelijkheden en verwachtingen op een middelbare school, de sociale interactie met leeftijdsgenoten en het leren accepteren en omgaan met de…

  • De jongvolwassenen

    Jongvolwassenen komen in een fase van studeren, de studie afronden, beginnen met werken, op zichzelf gaan wonen en een plaats vinden in de maatschappij. Prodeba biedt begeleiding en ondersteuning op…