De basisschool leeftijd

Met de basisschoolleeftijd wordt de jongste doelgroep bedoeld, van ongeveer 4 t/m 12 jaar. De kinderen kunnen bij Prodeba aangemeld worden op het moment dat er sprake is van een ontwikkelingsstoornis en deze diagnose is vastgesteld. De basisschoolleeftijd vloeit rond het 12e of 13e levensjaar over in de middelbare schoolleeftijd.

De kinderen hebben in deze fase veelal ondersteuning nodig bij aanleren en eigen maken van dagelijkse routines, vaardigheden en activiteiten. Door de boven gebruikelijk zorg voor de kinderen zijn ouders die kinderen met een ontwikkelingsstoornis hebben eerder overbelast. De begeleiding van Prodeba zorgt voor ontlasting van de thuissituatie, zodat er weer rust komt.

Prodeba biedt voor deze doelgroep individuele begeleiding in de thuissituatie, op school of in de vrije tijdsbesteding en intensieve groepsbegeleiding op de boerderij van Prodeba in Zoeterwoude Dorp.

 

Referenties

Bekijk alle referenties