Over Prodeba

Prodeba is een organisatie die zich richt op het begeleiden van kinderen en jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis in leeftijd van 4 t/m 30 jaar in de regio Zuid-Holland Noord, de Haaglanden en enkele aangrenzende gemeenten. De problematiek van de doelgroep is uiteenlopend. Denk hierbij aan ADHD, autisme, angst- en gedragsstoornissen,  mogelijk in combinatie met andere beperkingen en problemen in de primaire en secundaire steungroep.

Prodeba is een WTZi-erkende zorginstelling en is voor de ambulante begeleiding en de zorgboerderij HKZ-gecertificeerd. Dat betekent dat Prodeba aan alle bedrijfsmatige, procesmatige en zorginhoudelijke eisen voldoet. De kwaliteit van de zorg heeft de hoogste prioriteit en dat kan volgens ons alleen wanneer de cliënt centraal staat. De zorg wordt altijd afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn of haar leefomgeving. De nieuwe woonprojecten van Prodeba worden in 2015 ge-audit voor de HKZ-certificatie.

Een goede match met een begeleider is niet alleen gebaseerd op de beschikbaarheid van onze begeleiders. De persoonlijke match tussen de cliënt en de begeleider is minstens zo belangrijk. Ook een goede afstemming met de overige zorgverleners, de school en de familie van de cliënt is essentieel om begeleiding op maat te bieden.

Door het bieden van de juiste begeleiding kunnen de kinderen en jongvolwassenen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en integreren in de samenleving.