Privacybeleid, Klachtenreglement & Kwaliteitsstatuut

In bijgevoegde documenten vindt u ons privacybeleid en klachtenreglement.
Privacybeleid Prodeba
Klachtenreglement Prodeba

In bijgevoegd kwaliteitsstatuut wordt beschreven hoe Prodeba kwalitatief goede en passende zorg verleent binnen het segment GGZ (Diagnostiek & Behandeling).
Kwaliteitsstatuut Prodeba

Referenties en beeldmateriaal
Op de website van Prodeba worden foto’s, referentie en quote’s van cliënten, begeleiders en andere betrokkenen alleen geplaatst wanneer zij deze schriftelijk ingediend hebben, met toestemming voor gebruik. De betreffende persoon heeft daarbij de keuze om de eigen naam te gebruiken of anoniem te blijven.

Prodeba en andere sites
Op de site treft u een aantal links aan naar andere websites. Prodeba kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen over het privacybeleid van Prodeba dan kunt u deze sturen naar: gegevensbescherming@prodeba.nl.

Wijzigingen
Prodeba behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacybeleid van Prodeba. Check daarom regelmatig de privacy statement voor het privacybeleid van Prodeba.