Tarieven

De begeleiding van Prodeba wordt bekostigd vanuit de Jeugdwet, Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hiervoor is een verwijzing van de gemeente (bijvoorbeeld door het sociaal wijkteam of jeugd en gezinsteam) of  het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Ook is het mogelijk om een verwijzing via een huisarts of gecertificeerde instelling te krijgen. De vergoeding is meestal in de vorm van Zorg in Natura (ZIN). Hier hoeft de cliënt na het ontvangen van de verwijzing en uitspreken van de voorkeur voor de betreffende hulpverlener niets voor de doen. De gemeente regelt alle administratieve zaken rondom de financiering en verantwoording rechtstreeks met Prodeba.
Zorg inkopen vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB) is vaak ook mogelijk. Afhankelijk van het PGB-beleid van de gemeente waar de cliënt woont (volgens het woonplaatsbeginsel: https://vng.nl/woonplaatsbeginsel-jeugdhulp) kan het wel zo zijn dat niet het gehele uurtarief vergoed wordt. Wilt u hier meer informatie over? Dan kun u contact met ons opnemen via 071-5803695 of info@prodeba.nl.

Voor de jeugdhulp hebben wij een contract met de gemeenten binnen Holland Rijnland (Leiden e.o., Bollenstreek & Katwijk, Alphen e.o), Haarlemmermeer, IJmond, Zuid-Kennemerland, Midden Holland (Gouda e.o.), Haaglanden (Den Haag e.o. Zoetermeer e.o., Delft e.o., Midden-Delfland en het Westland). Binnen deze gemeenten is het mogelijk om Zorg in Natura te ontvangen.

Voor de WMO, mensen vanaf 18 jaar, hebben wij een contract met alle bovenstaande gemeenten excl. Rijnstreek (Alphen e.o.),  Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland. Zorg via een PGB behoort vaak wel tot de mogelijkheden, u kunt hierover contact opnemen met de afdeling aanmeldcoördinatie.

De inzet van de begeleiding is afhankelijk van wat er aan zorg nodig is. Hierin worden de persoonlijke situatie, het sociale netwerk en wensen van de cliënt uiteraard meegenomen om een optimaal resultaat te kunnen bereiken. Afhankelijk van de situatie zal bepaald worden hoeveel begeleiders er binnen het gezin van de cliënt komen werken en in welke samenstelling.

De betaling van begeleiding vanuit een PGB:
Persoonsgebonden budget (PGB): Prodeba factureert de gewerkte uren achteraf aan de cliënt en/of vertegenwoordiger, welke de factuur in kan dienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt vervolgens het bedrag tot het maximaal afgesproken uurtarief uit aan de zorginstelling. De cliënt en/of de vertegenwoordiger zijn zelf verantwoordelijk voor de uitgaven en verantwoording. Indien de zorginstelling een hoger uurtarief vraagt dan de gemeente toestaat, is de cliënt/vertegenwoordigen verantwoordelijk voor de betaling van het verschil.

Wanneer er geen indicatie is, kan de begeleiding ook vanuit privé middelen bekostigd worden. Men dient er dan wel rekening mee te houden dat er 21% BTW bovenop de PGB-tarieven wordt berekend.

Wilt u weten wat de kosten in uw situatie zijn, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op en wij zullen u informeren aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Eigen bijdrage: Indien u 18 jaar of ouder bent, betaalt u een eigen bijdrage voor de zorg. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK vraagt uw verzamelinkomen (en de gegevens van uw partner) op bij de belastingdienst.
Verschil ZIN en PGB: In 2014 werd de eigen bijdrage bij een PGB nog ingehouden van het geldbedrag. Vanaf 2015 dient u, net als bij ZIN, de eigen bijdrage zelf te betalen.
Uitleg over het CAK en de eigen bijdrage vindt u via de volgende link: www.cak-bz.nl. De brochure van het CAK over uw eigen bijdrage ontvangt u tevens bij aanvang van de zorg tijdens het intakegesprek.