Oegstgeest

Oegstgeest

Welke zorg bieden we hier

Behandeling

Prodeba biedt binnen de specialistische en basis GGZ behandeling voor kinderen en (jong)volwassenen tot en met 23 jaar. Voor cliënten in zorg is er de mogelijkheid behandeling te ontvangen tot 30 jaar. De behandelingen van Prodeba zijn altijd evidence based.

Lees meer

Diagnostiek

Binnen de specialistische GGZ biedt Prodeba diagnostiek en behandeling voor kinderen en (jong)volwassenen tot en met 23 jaar (met uitloop tot 30 jaar voor cliënten in zorg).

Lees meer

Beschermd wonen

Prodeba biedt beschermd wonen en begeleid wonen voor (jong)volwassenen met autisme of aanverwante problematiek binnen de GGZ (psychiatrie). Er kan sprake zijn van comorbiditeit. Het woonconcept is ontwikkelingsgericht en traint naar zelfstandig wonen.

Lees meer

Gezinscoaching

De gezinscoaches van Prodeba werken vanuit een systemisch denkkader, waarbij ze het systeem rondom jou (waaronder je ouders/verzorgers) betrekken met als doel een goed functionerend (gezins)systeem.

Lees meer

Zorg-onderwijs combinaties

Onderwijs en zorg zijn beiden essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Prodeba is specialist in het combineren van beide werelden en biedt een breed scala aan tussenvormen voor kinderen die niet volledig onderwijs kunnen volgen.

Lees meer

Groepsbegeleiding

Prodeba biedt verschillende vormen van groepsbegeleiding. Doel is het opdoen en behouden van sociale contacten, oefenen van sociale vaardigheden, vergroten van zelfredzaamheid, erkennen en herkennen van classificaties, uitwisselen van ervaringen en vergroten van zelfvertrouwen.

Lees meer

Schoolbegeleiding

Prodeba helpt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te behouden in het regulier of speciaal onderwijs. Dit gaat om individuele begeleiding op school voor leerlingen die gedragsmatig niet mee kunnen komen in de klas. Het doel van deze begeleidingsvorm is om knelpunten op te lossen, zodat cliënten zelfstandig kunnen functioneren in de klas.

Lees meer

Begeleiding

Prodeba biedt gespecialiseerde begeleiding aan kinderen en (jong)volwassenen in de leeftijd van ongeveer 0 tot 35 jaar met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek (GGZ) en bijkomende problematiek.

Lees meer

Heb je nog vragen? Neem direct contact met ons op.

Prodeba zorghulp

Kom je er niet uit?
Neem dan contact met ons op.