Prodeba hecht veel waarde aan de mening en ervaring van haar cliënten. Daarom vragen wij onze cliënten naar hun tevredenheid over onze zorg en dienstverlening. Het doel van het onderzoek is om onze begeleiding en behandeling te verbeteren en te ontwikkelen.

Begeleiding
Begeleiding bestaat uit ambulante begeleiding, schoolbegeleiding, ouderbegeleiding, groepsbegeleiding, onderwijs-zorggroepen  en beschermd wonen. In al deze begeleidingen werkt Prodeba met een zelf ontwikkelde vragenlijsten. Vanaf maart 2021 meten wij voor begeleiding op een andere manier de clienttevredenheid. In plaats van twee keer per jaar  meten wij de cliënttevredenheid  doorlopend. Dit betekent dat wij gedurende het hele jaar aan onze cliënten (12+) en ouders/vertegenwoordigers (van cliënten t/m 15 jaar) vragen om mee te doen aan het clienttevredenheidsonderzoek. 

Resultaten-Cliëntervaringen 1e half jaar 2022
Rapportcijfer: 8,2
Alle respondenten, zowel ouders als cliënten raden Prodeba aan.

Verbeterpunten 2022
Het  onderzoek laat zien dat cliënten en ouders tevreden zijn, maar dat er ook ruimte is voor verbetering. De volgende punten worden opgepakt worden in 2022.

Diagnostiek en behandeling
Voor GGZ behandelingen werkt Prodeba met CQ-index.  Bij het einde van elke behandeling meten we met deze vragenlijst hoe de cliënt de behandeling heeft ervaren.

Resultaten-Cliëntervaringen 1e half jaar 2022
Rapportcijfer (0-10): 8,5

Verbeterpunten 2022
De resultaten van cliënttevredenheidsonderzoek leiden tot de volgende verbeterpunten voor 2022:

Prodeba zorghulp

Kom je er niet uit?
Neem dan contact met ons op.