Prodeba hecht veel waarde aan de mening en ervaring van haar cliënten. Daarom vragen wij onze cliënten naar hun tevredenheid over onze zorg en dienstverlening. Het doel van het onderzoek is om onze begeleiding en behandeling te verbeteren en te ontwikkelen.

Begeleiding

Begeleiding bestaat uit ambulante begeleiding, schoolbegeleiding, ouderbegeleiding, groepsbegeleiding, onderwijs-zorggroepen en beschermd wonen. In al deze begeleidingen werkt Prodeba met zelf ontwikkelde vragenlijsten. Vanaf maart 2021 meten wij voor begeleiding de cliënttevredenheid doorlopend. Dit betekent dat wij gedurende het hele jaar aan onze cliënten (12+) en ouders/vertegenwoordigers (van cliënten t/m 15 jaar) vragen om mee te doen aan het clienttevredenheidsonderzoek.  

Resultaten-Cliëntervaringen 2021

In periode maart t/m december 2021  hebben 154 cliënten meegedaan aan clienttevredenheidsonderzoek. Rapportcijfer: 8,3. Alle cliënten van 16+ zouden Prodeba als jeugdhulpaanbieder aanraden en van de ouders ligt dit percentage op 96%.

Verbeterpunten 2022
Het onderzoek laat zien dat cliënten en ouders tevreden zijn, maar dat er ook ruimte is voor verbetering. De volgende punten zullen opgepakt worden in 2022.

Diagnostiek en behandeling

Voor GGZ behandelingen werkt Prodeba met CQ-index.  Bij het einde van elke behandeling meten we met deze vragenlijst hoe de cliënt de behandeling heeft ervaren.

Resultaten-Cliëntervaringen 2021

In 2021 vulden 45 cliënten die diagnostiek of behandeling vanuit de sGGZ ontvingen de CQ-index in. Rapportcijfer (0-10): 7,7

Verbeterpunten 2022
De resultaten van cliënttevredenheidsonderzoek leiden tot de volgende verbeterpunten voor 2022:

Prodeba zorghulp

Kom je er niet uit?
Neem dan contact met ons op.