Prodeba hecht veel waarde aan de mening en ervaring van haar cliënten. Daarom vragen wij onze cliënten naar hun tevredenheid over onze zorg en dienstverlening. Het doel van het onderzoek is om onze begeleiding en behandeling te verbeteren en te ontwikkelen.

Begeleiding
Begeleiding bestaat uit ambulante begeleiding, schoolbegeleiding, gezinscoaching, groepsbegeleiding, onderwijs-zorggroepen en beschermd wonen. Vanaf maart 2021 meten wij voor begeleiding op een andere manier de clienttevredenheid. In plaats van twee keer per jaar meten wij de cliënttevredenheid doorlopend. Dit betekent dat wij gedurende het hele jaar aan onze cliënten (12+) en ouders/vertegenwoordigers (van cliënten t/m 15 jaar) vragen om mee te doen aan het cliënttevredenheidsonderzoek.

Resultaten-Cliëntervaringen
2023 is het derde jaar van het doorlopende cliënttevredenheidsonderzoek. Hieronder een aantal resultaten uit het CTO 2023:

Verbeterpunten 2024

Het onderzoek laat zien dat cliënten en ouders tevreden zijn, maar dat er ook ruimte is voor verbetering. De volgende punten worden opgepakt worden in 2024:


Diagnostiek en behandeling
Voor GGZ behandelingen werkt Prodeba met CQ-index.  Bij het einde van elke behandeling meten we met deze vragenlijst hoe de cliënt de behandeling heeft ervaren.

Resultaten-Cliëntervaringen

Cliënten en hun naasten geven, door middel van een 5 puntsschaal, een score op een aantal onderdelen. Hieronder een aantal resultaten van de CQI 2023:

Verbeterpunten 2024

Prodeba zorghulp

Kom je er niet uit?
Neem dan contact met ons op.